Vårt erbjudande

Vårt erbjudande


NAJtech har ett nära samarbete med ett flertal producenter av produktionsutrustning för den mekaniska tillverkningsindustrin och kan med den samlade erfarenheten bidra till en förbättrad produktionsekonomi för producenterna genom att t.ex. ifrågasätta konventionella tankebanor och produktionsteknik och istället erbjuda nyare och modernare produktionsmetoder.


Samarbetet med de internationella tillverkarna av produktionsutrustning är antingen projektbaserade eller via löpande avtal, beroende av tillverkarnas val av marknadstäckning.


NAJtech erbjuder också tekniska översättningar av exempelvis maskindokumentation från tyska eller engelska till svenska.