Kapp-Niles Metrology

Kapp-Niles Metrology

Kapp-Niles Metrology har på senare år utvecklat en rad intressenta kuggmätmaskiner för mätning såväl direkt i produktionen som för mätrum.


Maskinerna nedan är exempel på intressanta lösningar.
KNM 2X / 5X / 9X


Kuggmätmaskiner för placering direkt i anslutning till produktionen eller i mätrum.


För små och medelstora detaljer upp till 1250 mm


KNM X


Kuggmätmaskiner för placering direkt i anslutning till produktionen eller i mätrum.


För större detaljer upp till 6000 mm

KNM C


Kuggmätmaskiner för mer komplicerade detaljer

KNM P


Portabla kuggmätmaskiner för mer komplicerade detaljer